از ... از امیر مؤمنان (ع) فرمودند : ( رسول خدا (ص) – در شب وفاتش – به علی (ع) فرمودند : ... ای علی بعد از من دوازده امام و بعد از آنها دوازده مهدی خواهد بود و تو ای علی اول دوازده امام هستی ... تا اینکه فرمودند : اگر وفات به سراغش آمد –امام مهدی (ع) – آنرا تحویل فرزندش اول مقربین ( مهدیین ) برای او سه اسم است اسمی همانند اسم من و اسم پدرم و ان عبدالله و احمد و اسم سوم مهدی و او اول مؤمنین است تسلیم نماید )) . غیبه طوسی ص300 بحالانوار جلد13 غایه المرام .....
منبع : یمانی موعود ظهورکرد |وصیت رسول خدا
برچسب ها : مهدی ,دوازده ,فرمودند ,دوازده امام